PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

termoizolacja

SFEROLIT®
sektor spożywczy

Nanoizolacja, cienkowarstwowa powłoka termoizolacyjna o konsystencji emulsji wodnej o szerokim zastosowaniu w sektorze spożywczym: linie produkcyjne, kotły parowe, smażalnie, kotłownie, linie technologiczne, HVAC, rurociągi, zawory, zbiorniki na gorący olej, wodę, linie wody lodowej, mroźnie, chłodnie, linie na ciekły azot, zakłady przemysłowe. Powłoka SFEROLIT® aplikowana w systemie z podkładem antykorozyjnym APM PRIMER o klasie antykorozyjności C5, powłoką SFEROLIT® i wierzchnią warstwą epoksydy wodnej z certyfikatem HACCP, zapewnia skuteczną ochronę nie tylko termiczną ale także ochrona przed kondensatem, skraplaniem się. System powłok ATENA NANO zapewnia bezpieczeństwo przed korozją, a wierzchnia warstwa chroni przed agresywną chemią zasadową i kwasową, amoniakiem, preparatami dezynfekcyjnymi i detergentami. Wodoodporna powłoka o wysokiej odporności na ścieranie i częstym myciem pod cieśnieniem. Redukcja temperatur do 70%. Ograniczenie strat ciepła do 80%, oszczędności w zużyciu energii średnio 15-20%. Grubość aplikowanych powłok: od 0,5mm do 5mm DFT (suchej powłoki). Grubość powłok zależna jest od ilości aplikowanych warstw.

linie technologiczne

piece, kotły, zawory

rury z wodą lodową

chłodnie, mroźnie

kadzie, zbiorniki

instalacje HVAC

instalacja na ciekły azot

smażalnie, wędzarnie

Produkty dla sektora spożywczego

Rekomendowane typy SFEROLIT® uzależnione są od rodzaju powierzchni do aplikacji, warunków otaczających, klimatu, stężenia oparów i przede wszystkim temperatur eksploatacji.

temperatury eksploatacji
-50⁰C +150⁰C

temperatury eksploatacji
-40⁰C +250/300⁰C

temperatury eksploatacji
-40⁰C +450⁰C

temperatury eksploatacji
-40⁰C +600⁰C

Verified by MonsterInsights